Mattioliho herbáře

Komentovaná prohlídka a přednáška za účasti majitele sbírky herbářů Ing. Petra Bílka.