Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti webové prezentace Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace

Tyto webové stránky se snaží maximálně reflektovat pravidla přístupnosti, použitelnosti a bezbariérovosti. Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky. Pro popis všech informací na tomto webu jsou použity jazyky HTML, PHP, CSS a JavaScript. Všechny stránky lze zobrazit v textovém režimu bez grafických ovládacích prvků. Uveřejněné texty jsou publikovány v relativních jednotkách a lze je tedy zvětšovat a zmenšovat pomocí běžných funkcí lupy ve webovém prohlížeči. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro prohlížeče, mobilní zařízení, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Na těchto webových stránkách se nachází také odkazy na dokumenty, dostupné v jiné než hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na takové dokumenty jsou v textu doplněny informací o formátu. Může se jednat o tyto formáty:

 • PDF - prohlížení tohoto typu souborů lze ve volně dostupném programu Adobe Acrobat Reader nebo vestavěnými funkcemi prohlížeče
 • DOC, XLS, PPT, XLS a DOCx, PPTx, XLSx - formáty kancelářského balíku Microsoft Office, ke kterým je volně ke stažení prohlížeč těchto dokumentů
 • RTF - Rich Text Format - dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů
 • ZIP - některé soubory mohou být z důvodu velikosti nebo nutnosti zabalit více souborů najednou komprimovány

Přístupnost informačního obsahu Informačního obsahu webu je vždy stejný a plnohodnotný nezávisle na technologii použité k jeho prezentaci. Plnou vizuální i funkční podporu mají stránky v těchto prohlížečích na platformě PC a Android/iOS:

 • FireFox 2.5 a vyšší
 • Safari 3.2 a vyšší
 • Opera 9 a vyšší
 • Chrome

Dále klade plná podpora stránek na internetový prohlížeč tyto požadavky:

 • automatické načítání obrázků
 • zpracování kaskádových stylů
 • interpretace JavaScriptu

Bez povolení těchto vlastností a pro ostatní prohlížeče, platformy a výstupní zařízení nemusí být vždy dodržen jednotný vzhled a funkčnost prezentace.

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu info@mubr.cz