Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace

Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace IČO: 00095354 ID datové schránky: p59k6fd

Zámek Bruntál

554 717 947, 554 717 949
info@mubr.cz
Přejít na kontakty objektu

Kosárna Karlovice

604 388 203
kosarna@mubr.cz
Přejít na kontakty objektu

Kontakty

Vedení muzea

Ing. Ema Havelková, MBA ředitelka muzea e.havelkova@mubr.cz 554 709 143 , 604 295 752
Mgr. Květoslava Málková, Ph.D. zástupkyně ředitelky k.malkova@mubr.cz 554 709 131 , 732 663 559

Útvar marketingu, programu a vnějších vztahů

Bc. Jana Lesáková edukátorka, výtvarnice j.lesakova@mubr.cz 554 709 153 , 736 151 974
Dana Rulfová knihovnice d.rulfova@mubr.cz 554 709 155

Útvar ekonomicko-správní

Věra Bílková vedoucí ekonomického útvaru, ekonomka v.bilkova@mubr.cz 554 709 147 , 776 160 192
Hana Kovačíková mzdová účetní, personalistka h.kovacikova@mubr.cz 554 709 157
Daniela Tomaščáková pokladní, skladová účetní d.tomascakova@mubr.cz 554 709 136 , 605 525 970

Útvar památkové péče

Mgr. Igor Hornišer vedoucí útvaru památkové péče, historik, kurátor fondu archeologie i.horniser@mubr.cz 554 709 146 , 602 732 056
Mgr. Veronika Juriková památkářka, správkyně mobiliárního fondu zámku Bruntál v.jurikova@mubr.cz 554 709 137
Bc. Michal Koutný kastelán m.koutny@mubr.cz 554 295 113
Jiřina Miketová správkyně památkového objektu Kosárny v Karlovicích kosarna@mubr.cz 554 744 077 , 604 388 203
Mgr. Nikola Šuhejová archeoložka n.suhejova@mubr.cz 554 709 146

Útvar muzejní

Mgr. Květoslava Málková, Ph.D. vedoucí muzejního útvaru, historička, kurátorka sbírek historických, umělecko-historických a etnografických k.malkova@mubr.cz 554 709 131 ,    732 663 559
Mgr. Monika Balarinová konzervátorka m.balarinova@mubr.cz 554 709 133
Mgr. Viktor Čapka dokumentátor, správce fotoarchivu v.capka@mubr.cz 554 709 130
Bc. Tereza Alex Kilnar konzervátorka t.kilnarova@mubr.cz 554 709 133
PhDr. Tomáš Niesner historik, kurátor fondu militarií t.niesner@mubr.cz 554 709 132
Ing. Iveta Svobodová kurátorka přírodovědných sbírek a fondu lesnictví i.svobodova@mubr.cz 554 709 131
PhDr. Petr Vojtal historik umění p.vojtal@mubr.cz 554 709 132
Mgr. Jan Zámečník historik, kurátor fondu starých tisků, správce knihovních fondů hradu Sovince a zámku Bruntál j.zamecnik@mubr.cz 554 709 137

Útvar provozně-technický

Jaromír Rada vedoucí provozně-technického útvaru, investiční technik j.rada@mubr.cz 554 709 135 , 604 390 072