Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace

Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace IČO: 00095354 ID datové schránky: p59k6fd

Hrad Sovinec

pokladna: 554 219 863
email: sovinec@mubr.cz

Útvar památkové péče

Bc. Michal Koutný
kastelán
m.koutny@mubr.cz 554 295 113