Svatební obřady je možné pořádat na hradě Sovinci v termínech po domluvě s kastelánem hradu. Poplatek je stanoven cenovým výměrem ve výši 4.500,- Kč.

Poplatek za svatební obřad je splatný předem v pokladně hradu.

Více informací na telefonním čísle 554 295 113.