Vybrané akce v našich objektech

poDoba kovOVA

Unikátní výstava prací studentů Uměleckého slévárenství z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Fajne léto

Tradiční prázdninová akce na jedné ze zastávek Technotrasy.