Svatební obřady je možné pořádat v areálu kosárny v termínech po předchozí domluvě. Poplatek je stanoven cenovým výměrem ve výši 2.000,- Kč.

Poplatek za svatební obřad je splatný předem na vrátnici muzea, tj. v Bruntále.

Více informací na telefonním čísle 554 717 947.