Slučujeme poslání regionálního muzea a správy objektů

Muzeum v Bruntále je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje slučujíce významné nemovité kulturní památky severní Moravy – zámek Bruntál, hrad Sovinec a kosárna v Karlovicích ve Slezsku.

Foto: Zámek Bruntál hlavní vchod a jídelní sál, 2019