Księgozbiór

Obecnie księgozbiór składa się z 13 500 książek, oprawionych roczników czasopism, gazet i antologii oraz starodruków. Cały księgozbiór można przeszukiwać w elektronicznym katalogu Verbis, dostępnym także w bibliotece.

Skład księgozbioru wynika głównie z działalności muzeum. Obecny księgozbiór koncentruje się zatem na literaturze fachowej z dziedziny historii, archeologii, historii sztuki, nauk przyrodniczych, ochrony przyrody, górnictwa, ekologii i ochrony zabytków. Szczególną uwagę poświęcono uzupełnianiu literatury dotyczącej problematyki życia regionu Bruntál, a także dawnych powiatów Krnov i Rýmařov.

Ponieważ integralną częścią kolekcji w Bruntálu są unikalne zabytki związane z leśnictwem, księgozbiór zawiera również dużą liczbę książek na temat leśnictwa, technik uprawy i górnictwa. Do księgozbioru należą także ogólne, językowe i specjalistyczne słowniki oraz encyklopedie.

Zbiór periodyków

Długoterminowo przechowywane są roczniki gazet regionalnych (Vpřed, Region, Moravskoslezský den, Náš domov) oraz czasopism fachowych (Vlastivědné listy, Zprávy památkové péče, Ochrana přírody, Lesnická práce, Vlastivědný sborník moravský, Časopis Slezského zemského muzea v Opavě, Zprávy Čs. společnosti botanické). Większość periodyków jest oprawiona.

Biblioteka stara się także przechowywać periodycznie lub nieperiodycznie wydawane sprawozdania poszczególnych gmin regionu.

Ważnym źródłem informacji są oprawione roczniki bruntálskiej gazety Freudenthaler Zeitung, która wychodziła w Bruntálu od roku 1904 do końca 2. wojny światowej.

Zbiór rękopisów

Ponieważ biblioteka świadczy usługi szerokiej publiczności – szczególnie studentom szkół średnich i wyższych – księgozbiór zawiera także obszerny zbiór plac magisterskich, licencjackich i innych prac studenckich.

Zbiór starodruków

Zbiór starodruków składa się z ksiąg z XVI-XIX w. Drukowano je w większości w europejskich centrach druku, jak Wiedeń, Frankfurt, Hamburg, Kolonia, Augsburg, Wrocław, Lipsk, Norymberg, Monachium, Praga, Ołomuniec, Brno, Jihlava. Większość ksiąg dotyczy tematyki religijnej. Są tu pisma Woltera, C.M. Wielandsa, księgi podróżnicze, o tematyce wojskowej i encyklopedia ekonomiczno-technologiczna. Najważniejsza w tej kolekcji jest bez wątpienia Postila evengelická z roku 1592, wydrukowana w tym samym roku w pałacu Bruntál na polecenie Hynka st. Bruntálskiego z Vrbna.

Zbiór zawiera także katalogi wystaw i materiały promocyjne regionalnych przedsiębiorstw, z których większość już dziś nie istnieje.