Vybrané akce v našich objektech

Jak vznikají dějiny

Život a etiketa při námluvách na gotickém hradě.

Tajemství soli

Sůl je dobrý sluha i zlý pán. Přesvědčte se o tom na výstavě Tajemství soli.

Duchové a dušičky na Sovinci

Víkendové netradiční prohlídky plné tajemství, záhad a duchů.

Slučujeme poslání regionálního muzea a správy objektů

Muzeum v Bruntále je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje slučující významné nemovité kulturní památky severní Moravy – zámek Bruntál, hrad Sovinec a kosárnu v Karlovicích ve Slezsku.

Foto: Zámek Bruntál hlavní vchod a jídelní sál, 2019