Na zámku Bruntál probíhá momentálně rekonstrukce, prosím ověřte si aktuální situaci na tel. 554 717 947.

Vybrané akce v našich objektech

Hradní bestie

Bohatý program po celý víkend plný divadelních a šermířských scének. A k tomu se areálem hradu prohání bestie rozličných podob.

Fajne léto

Tradiční prázdninová akce na jedné ze zastávek Technotrasy.

Za čest krále

Sovinec v temné době války třicetileté. 

Slučujeme poslání regionálního muzea a správy objektů

Muzeum v Bruntále je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje slučující významné nemovité kulturní památky severní Moravy – zámek Bruntál, hrad Sovinec a kosárnu v Karlovicích ve Slezsku.

Foto: Zámek Bruntál hlavní vchod a jídelní sál, 2019