Vybrané akce v našich objektech

Ke kupci pro pohádku

Přednáška v rámci Muzea pro seniory k aktuální výstavě

Přednáška pro veřejnost

Přednáška pro širokou veřejnost k aktuální výstavě "Ke kupci pro pohádku".

Slučujeme poslání regionálního muzea a správy objektů

Muzeum v Bruntále je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje slučující významné nemovité kulturní památky severní Moravy – zámek Bruntál, hrad Sovinec a kosárnu v Karlovicích ve Slezsku.

Foto: Zámek Bruntál hlavní vchod a jídelní sál, 2019