Na zámku Bruntál probíhá momentálně rekonstrukce, prosím ověřte si aktuální situaci na tel. 554 717 947.

Vybrané akce v našich objektech

poDoba kovOVA

Unikátní výstava prací studentů Uměleckého slévárenství z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Pocta veteránům

Akce věnovaná všem válečným veteránům napříč staletími.

Sovinecká knihovna

Přijďte na výstavu představují fenomén tzv. sovinecké knihovny.

Slučujeme poslání regionálního muzea a správy objektů

Muzeum v Bruntále je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje slučující významné nemovité kulturní památky severní Moravy – zámek Bruntál, hrad Sovinec a kosárnu v Karlovicích ve Slezsku.

Foto: Zámek Bruntál hlavní vchod a jídelní sál, 2019