Veřejná zakázka malého rozsahu č. 6/2024: Nákup osobního automobilu