VZ č. 2/2022 - Restaurování 3 ks obrazů z mobiliárního fondu zámku Bruntál