Muzeum v Bruntále nabízí zajímavé formy odkrývání kořenů nejen regionální historie. Přednášky odborných pracovníků na níže uvedená témata a prohlídky uvedených expozic a výstav s odborným výkladem probíhají vždy dle předběžné domluvy s přednášejícím. Po předchozí domluvě je možné přednášky přizpůsobit dle věku, délkou trvání apod. Po domluvě připravíme přednášku dle přání klienta.

Z historie regionu

Přednášející: PhDr. Tomáš Niesner

Vývoj osídlení regionu, národnostní otázka a nacionalismus

Z historie okresu Bruntál

Historie města Bruntál

Historie hradu Sovinec

Řád německých rytířů na Bruntálsku

Osvobození okresu / města v roce 1945
 

Přednášející: Mgr. Igor Hornišer

Bruntálsko v letech 1918 - 1938

Bruntálsko v letech 1938 – 1946

Jeseníky – lidé a příroda

Těžba železných rud na Bruntálsku
 

Další témata po předchozí domluvě s přednášejícími.

Přednášky přírodovědné

Přednášející: Ing. Iveta Svobodová

Odborný výklad s prohlídkou expozice "Příroda Bruntálska"

Pták roku – datel nebo sýček

Čokoláda

Vůně čaje

Letem světem s ořechy

Historie zámeckého parku

Odborný výklad s prohlídkou lesnické expozice v Karlovicích

Přírodovědná témata po předchozí domluvě s přednášejícím.

Přednášky s trojrozměrnými předměty - "...dotkněte se historie..."

Přednášející: Mgr. Květoslava Málková, Ph.D.

Co je to muzeum (jaké práce vykonává a k čemu slouží)

Bruntál v 19. století a na počátku 20. století (na dobových pohlednicích a fotografiích)

Betlémy - historie a symbolika

Odborný výklad s prohlídkou expozice „Řemeslo má zlaté dno“

Další témata po předchozí domluvě s přednášející.

Další poutavé přednášky

Přednášející: Mgr. Jan Zámečník

Písmo, jazyk, knihy – kapitoly z dějin komunikace 

Lidé a jejich zbraně

 

Přednášející: Mgr. Nikola Šuhejová

Detektoring jako volnočasová aktivita

Práce archeologa a konzervace archeologického materiálu

 

Přednášející: Mgr. Veronika Juriková

Historie Muzea v Bruntále 

Arcivévoda Evžen Habsburský

 

Přednášející: Bc. Tereza Alex Kilnar

Práce archeologa a konzervace archeologického materiálu

Práce konzervátora a konzervátorské pracoviště Muzea v Bruntále

Konzervace kovů