Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení následujících pozic na hlavní pracovní poměr:

Bližší informace poskytne Lucie Schenková, personalistka (e-mail: l.schenkova@mubr.cz)