Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení následujících pozic:

Bližší informace poskytne Lucie Schenková, personalistka (e-mail: L.SCHENKOVA@mubr.cz)