Fond knih

V současné době tvoří fond 13 500 svazků knih, svázaných ročníků časopisů, novin a sborníků a starých tisků. Veškerý obsah fondu lze prohledávat v elektronickém katalogu Verbis, který je přístupný i v knihovně.

Složení fondu vyplývá zejména z činnosti muzea. Běžný fond je proto zaměřen na odbornou literaturu z oblasti historie, archeologie, historie umění, přírodovědy, ochrany přírody, hornictví, ekologie a památkové péče. Zvláštní pozornost je věnována doplňování literatury k problematice života regionu Bruntál, ale i bývalých okresů Krnov a Rýmařov.

Protože specifikem části bruntálských sbírek je ojedinělý fond lesnictví, obsahuje i knihovní fond velké množství knih s tématikou lesnické, pěstební a těžební techniky. Součástí fondu jsou všeobecné, jazykové a odborné slovníky a encyklopedie.

Fond periodik

Dlouhodobě jsou uchovávány ročníky regionálních novin (Vpřed, Region, Moravskoslezský den, Náš domov) a odborných časopisů (Vlastivědné listy, Zprávy památkové péče, Ochrana přírody, Lesnická práce, Vlastivědný sborník moravský, Časopis Slezského zemského muzea v Opavě, Zprávy Čs.společnosti botanické). Většina periodik je vyvázaná.

Snahou knihovny je také uchovávat periodicky či neperiodicky vydávané zpravodaje jednotlivých obcí regionu.

Důležitým zdrojem informací jsou svázané ročníky bruntálský novin Freudenthaler Zeitung, které vycházely v Bruntále od roku 1904 do konce 2. světové války.

Fond rukopisných prací

Protože knihovna poskytuje služby uživatelům z řad veřejnosti - zejména studentům středních a vysokých škol - je ve fondu obsáhlý fond diplomových, bakalářských a ostatních studentských prací.

Fond starých tisků

Sbírku starých tisků tvoří knihy z 16.- 19. století. Tištěné jsou většinou v evropských tiskařských centrech jako je Vídeň, Frankfurt, Hamburg, Kolín nad Rýnem, Auspurg, Vratislav, Lipsko, Norimberk, Mnichov, Praha, Olomouc, Brno, Jihlava. Většina knih obsahuje náboženskou tématiku. Jsou zde spisy Voltaira, C.M. Wielandse, cestopisné knihy, knihy s vojenskou tématikou a ekonomicko-technologická encyklopedie. Nejvýznamnější je v této sbírce bezpochyby Postila evengelická z roku 1592, kterou nechal v témže roce vytisknout na zámku Bruntál Hynek st. Bruntálský z Vrbna.

Fond obsahuje také katalogy výstav a propagační materiály regionálních podniků, z nichž v dnešní době většina neexistuje.