Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace realizovalo následující projekty:

"Muzejní kufřík - mineralogie"

Projekt realizovaný od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 za finanční podpory Moravskoslezského kraje. Cílem projektu bylo seznámit děti s koloběhem v přírodě, konkrétně se zaměřit na procesy v neživé přírodě (vznik a vlastnosti minerálů a hornin), jejich význam při půdotvorném procesu a vlastnosti půdy působením přírodních činitelů, živých organismů a především lidské činnosti.

Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane.pdf + Doplňující informace.pdf

Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí.pdf