Ke kupci pro pohádku

Přednáška v rámci Muzea pro seniory k aktuální výstavě

Přednáška pro veřejnost

Přednáška pro širokou veřejnost k aktuální výstavě "Ke kupci pro pohádku".

Modrá je dobrá

Přednáška v rámci Muzea pro seniory k aktuální výstavě.

Tvoření na zámku

Tvořivá dílna pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet nové věci, nebo si jen tak pro radost něco kreativního vyrobit.

Z nových muzejních sbírek 2015-2020

Muzeum na této výstavě seznámí návštěvníky se svými sbírkovými přírůstky za období 2015–2020. Nové přírůstky dokumentují všechny oblasti lidského života.

První salva

Netradiční prohlídky hradu s kostýmovanými průvodci, doplněné o různé scénky.

Velikonoční jarmark

Tradiční velikonoční akce s prodejem nejen velikonočního zboží a doprovodným programem.

Ke kupci pro pohádku

Výstava představuje jeden z jevů obchodního a reklamního světa meziválečného období – reklamní pohádku.

Velikonoce na Sovinci

Oslava svátků jara na hradě Sovinci.

Kmotra smrt

Vojenská historie aneb bojové umění středověku. Vývoj chladných zbraní a obléhací techniky, nelítostné souboje na sekery, palcáty i meče. Pořadatel akce je historická posádka Špinavci, spolek přátel hradu Sovinec.

Muzejní noc

Tradiční akce spojená s vernisáží výstavy "Fenomén cyklistika" a dalším doprovodným programem.

Bubofest

Malý multižánrový divadelně hudební festival. Na své si přijdou příznivci různých hudebních žánrů a divadelních forem.

Pocta veteránům

Akce je věnovaná všem válečným veteránům napříč staletími. 

Přednáška pro veřejnost

Přednáška pro širokou veřejnost - Konzervační techniky.

Řemeslný jarmark

Ukázky tradičních řemesel s doprovodným programem a nočními prohlídkami.

Kolotoč príma pohádek

Den dětí na zakletém hradě   Putování po Sovinci z pohádky do pohádky. Loutkové, šermířské a hrané pohádky po celý víkend. Pořadatelem akce je Sokolnický spolek Dědictví.

Lesk a bída dávných časů

Poznejte romantiku dob králů a rytířů v monumentální historické kulise majestátního hradu Sovince.