Vlastní publikace

Vlastní publikace Muzea v Bruntále, které je možno zakoupit.

Hornišer, Igor - Čapka, Viktor
Památníky osvobození na Bruntálsku
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2015
62 stran, barevné ilustrace
ISBN 978-80-87038-23-9

Štěpán, Václav
Historie zámku Bruntál
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2009
64 stran, barevné ilustrace
ISBN 80-238-3266-2

 

Hornišer, Igor
Mezi orlem a orlicí
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2018
126 stran, barevné ilustrace
ISBN 978-80-87038-30-7

Čapka, Viktor - Niesner, Tomáš
Hrad Sovinec
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2007
141 stran, barevné ilustrace
ISBN 978-80-87038-02-4

 

Hornišer, Igor
Pod horami prostřeno
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2021
112 stran, barevné ilustrace
ISBN 978-80-87038-35-2

Kafka, Luboš - Málková, Květoslava
Podmalby na skle ze sbírek Muzea
v Bruntále

Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2017
176 stran, barevné ilustrace
ISBN 978-80-87038-28-4

Málková, Květoslava
Vývoj živnostenské otázky
v rakouském Slezsku 1859-1914

Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2010
244 stran, barevné ilustrace
ISBN 978-80-87038-13-0

Čapka, Viktor - Niesner, Tomáš - Mezerová, Ľubica 
Zámek Bruntál
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2012
206 stran, barevné ilustrace
ISBN 978-80-87038-19-2

Niesner, Tomáš - Čapka, Viktor
Bruntál - proměny
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2008
71 stran, barevné ilustrace
ISBN 978-80-87038-06-2

Mezerová, Ľubica
Kosárna
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2016
142 stran, barevné ilustrace
ISBN 978-80-87038-26-0

Pozdrav z Bruntálu
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2003
70 stran, barevné ilustrace
ISBN 80-902956-3-0

Hornišer, Igor
Střelecké terče ve sbírce Muzea v Bruntále
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2019
78 stran, barevné ilustrace
ISBN 978-80-87038-31-4

Vojtal, Petr
Cín v historickcých sbírkách Muzea v Bruntále
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 1999
55 stran, černobílé ilustrace
ISBN 80-238-4893-3

Vojtal, Petr
Tereza Kronesová ze sbírek Muzea v Bruntále
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2001
47 stran, čenobílé i barevné ilustrace
ISBN 80-902956-0-6

Svobodová, Iveta
Lesnická sbírka Muzea v Bruntále
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2009
135 stran, černobílé i barevné ilustrace
ISBN 978-80-87038-09-3

Málková, Květoslava
Betlémové figurky a betlémy ze sbírek Muzea v Bruntále
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2006
146 stran, barevné ilustrace
ISBN 80-902956-7-3

 

Sborník bruntálského muzea 2002
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2002
114 stran, ilustrace
ISBN 80-902956-2-2
ISSN 1801-2205

Sborník bruntálského muzea 2004
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2004
105 stran, ilustrace
ISBN 80-902956-6-5
ISSN 1801-2205

Sborník bruntálského muzea 2005
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2005
105 stran, ilustrace
ISBN 80-902956-8-1
ISNN 1801-2205

Sborník bruntálského muzea 2007
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2007
105 stran, ilustrace
ISBN 80-902956-8-1
ISNN 1801-2205

Sborník bruntálského muzea 2008
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2008
87 stran, ilustrace
ISBN 978-80-87038-08-6
ISSN 1801-2205

Sborník bruntálského muzea 2012
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2012
91stran, ilustrace
ISBN 978-80-87038-18-5
ISSN 1801-2205

Sborník bruntálského muzea 2013
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2013
120 stran, barevné ilustrace
ISBN 978-80-87038-18-5
ISNN 1801-2205

Sborník bruntálského muzea
2018/2019

Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2019
115 stran, ilustrace
ISBN 978-80-87038-32-1
ISNN 1801-2205

Sborník bruntálského muzea 2020
Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2020
104 stran, ilustrace
ISBN 978-80-87038-34-5
ISSN 1801-2205

Sborník bruntálského muzea
2021-2022

Bruntál, Muzeum v Bruntále, 2022
116 stran, ilustrace
ISBN 978-80-87038-37-6
ISSN 1801-2205