Výpůjční služby

Knihovna Muzea v Bruntále zpřístupňuje a půjčuje literaturu absenčně i prezenčně. Běžný fond je půjčován běžně na dobu jednoho měsíce, po dohodě lze stanovit i individuální termín vrácení.

Meziknihovní výpůjční služba

Knihovna na přání uživatele zprostředkuje zapůjčení dokumentu, který není v jejím fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Tyto služby poskytuje ze svých fondů i knihovna ostatním knihovnám.

Reprografické služby

Knihovna poskytuje reprografické služby. Kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu objednavatele, který je povinen s nimi zacházet v souladu s ustanovením zákona č.121/2000 Sb. Pracovník knihovny je oprávněn určit, které materiály mohou být z kopírování vyloučeny, např. z důvodu dalšího poškození.

Knihovní řád vč. ceníku služeb