Pro školy

Níže přinášíme nabídku edukačních programů pro školy.

NOVINKA: Edukační program "Muzejní kufřík - mineralogie"

Edukační program jehož cílem je seznámit děti/studenty s koloběhem v přírodě, konkrétně se zaměřit na procesy v neživé přírodě (vznik a vlastnosti minerálů a hornin), jejich význam při půdotvorném procesu a vlastnosti půdy působením přírodních činitelů, živých organismů a především lidské činnosti.

Edukační program přizpůsobíme jak pro ZŠ, tak i SŠ.

Místo realizace: muzejní klubovna, škola

 

Další Edukační programy pro školy

Útvar marketingu, programu a vnějších vztahů

Bc. Jana Lesáková
edukátorka, výtvarnice
j.lesakova@mubr.cz 554 709 153 , 736 151 974