V objektech, které spravujeme, nabízíme krátkodobé pronájmy prostor ke kulturním a společenským akcím.

Níže uvedené ceny neplatí pro školy a podobná zařízení, stejně jako pro filmové štáby. V těchto případech je cena stanovena individuálně.

Přesnou cenu a podmínky pronájmu Vám sdělíme na základě Vašich požadavků (např. poskytnutí a příprava inventáře, personální zajištění akce apod.).

Orientační ceník pronájmu nebytových prostor na zámku v Bruntále:

Audienční sál

1. hodina 6.000,- Kč/hod., každá další hodina 4.000 Kč

Hlavní sál

1. hodina 8.000,- Kč/hod., každá další hodina 5.000 Kč

Sklep (2 místnosti)

1. hodina 3.000,- Kč/hod., každá další hodina 2.000 Kč

Sala terrena (velký sál)

1. hodina 2.000,- Kč/hod.

Sala terrena (kavárna)

rezervaci kavárny pro Vaše akce je nutno domlouvat přímo s provozovatelem (tel.: 604 242 044)

Orientační ceník pronájmu nebytových prostor na Hradě Sovinci:

Remter - přízemí

1. hodina 5.000,- Kč/hod., každá další hodina 3.000 Kč

Remter - Rytířský sál

1. hodina 6.000,- Kč/hod., každá další hodina 4.500 Kč

Severní palác

1. hodina 6.000,- Kč/hod., každá další hodina 4.500 Kč

5. nádvoří (nezastřešeno)

1. hodina 12.000,- Kč/hod., každá další hodina 8.000 Kč

Útvar marketingu, programu a vnějších vztahů

Ing. Kateřina Kuligová
vedoucí útvaru marketingu, programu a vnějších vztahů
k.kuligova@mubr.cz 605 173 582