Muzeum v Bruntále je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje slučující poslání regionálního muzea a správy památkových objektů, kterými jsou významné nemovité kulturní památky severní Moravy - zámek Bruntál, hrad Sovinec a kosárna v Karlovicích ve Slezsku.

Muzeum v Bruntále je přímým pokračovatelem městského muzea, jehož počátky spadají do let 1898 až 1907, kdy z muzejní společnosti vznikl muzejní spolek. V roce 1915 získalo muzeum koupí tzv. Gabrielova domu na náměstí svou první budovu. Bruntálské muzeum, které bylo od roku 1953 muzeem okresním, převzalo postupně do své péče i nejvýznamnější památkové objekty v okrese: zámek Bruntál, ve kterém od roku 1957 sídlí, zříceninu hradu Sovince a kosárnu v Karlovicích.

Mezi hlavní role, které Muzeum v Bruntále plní, patří:

  • shromažďování a správa sbírkových předmětů, odborné dokumentace a poznatků získaných jejich odborným zpracováním (sbírkové předměty pak muzeum prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností);
  • správa historického knižního fondu a odborné veřejné knihovny;
  • pořádání kulturních a vzdělávacích programů vyplývajících z předmětu činnosti;
  • vydávání a šíření periodických i neperiodických publikací, audio a videonahrávek;
  • pedagogická činnost v rámci svého zaměření;
  • zpracovávání odborných posudků, rešerší a expertíz.