Regulamin biblioteki z cennikiem usług

Usługi wypożyczania

Biblioteka Muzeum w Bruntálu udostępnia i wypożycza literaturę zarówno na miejscu, jak i na wynos. Książki ze zwykłego księgozbioru wypożyczane są zwykle na okres jednego miesiąca.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Na życzenie użytkownika biblioteka może zorganizować wypożyczenie dokumentu, którego nie ma w księgozbiorze, za pośrednictwem usługi wypożyczeń międzybibliotecznych. Biblioteka udostępnia swój księgozbiór także innym bibliotekom.

Usługi kopiowania

Biblioteka świadczy usługi kopiowania. Kopie są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku Klienta, który jest zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie z postanowieniami ustawy nr 121/2000 Sb. [Dz.U.] Pracownik biblioteki ma prawo określić, które materiały mogą być wyłączone z kopiowania, np. z powodu dalszych uszkodzeń.