Budynki będące w administracji naszego muzeum oferują wiele pięknych miejsc na niezapomnianą ceremonię ślubną.

Pałac Bruntál

Na podstawie umowy z miastem Bruntál ceremonie ślubne odbywają się w wybranych pomieszczeniach pałacu Bruntál. Na ceremonie ślubne w określonych latach wyznaczone są stałe terminy.

Terminy ceremonii ślubnych w pałacu w  Bruntálu w roku 2019:

Po uzgodnieniu można organizować ceremonie ślubne poza wymienionymi terminami w przestrzeniach parku pałacowego, ew. dziedzińca, przy czym w przypadku niekorzystnej pogody można w miesiącach czerwiec - wrzesień urządzić ceremonię w kaplicy pałacowej. W takim przypadku bezpośrednio na miejsce doliczy się dopłatę za ceremonię ślubną.

Cennik ceremonii ślubnych w pałacu w  Bruntálu w roku 2019:

4000,- CZK w sali audiencyjnej
2000,- CZK w kaplicy pałacowej
3000,- CZK w parku pałacowym
2000,- CZK na dziedzińcu

Opłatę za ceremonię ślubną uiszcza się z góry w kasie muzeum.

Więcej informacji pod numerem telefonu 554 717 947 lub 554 717 949.


Zamek Sovinec

Ceremonie ślubne można urządzać na zamku Sovinec w terminach po uzgodnieniu z kasztelanem zamku. Opłata jest stała i wynosi 4000,- CZK.

Opłatę za ceremonię ślubną uiszcza się z góry w kasie muzeum.

Więcej informacji pod numerem telefonu 554 295 113.