Kosárna Karlovice

604 388 203
kosarna@mubr.cz

Útvar památkové péče

Jiřina Miketová
správkyně památkového objektu Kosárny v Karlovicích
kosarna@mubr.cz 554 744 077 , 604 388 203