Kosárna Karlovice

604 388 203
kosarna@mubr.cz

Útvar památkové péče

Jiřina Miketová správkyně památkového objektu Kosárny v Karlovicích kosarna@mubr.cz 554 744 077 , 604 388 203