Sovinecká knihovna

Sovinecká knihovna

Kniha není jen předmětem, je historickým i dnešním fenoménem, je kultovním objektem, symbolem, schránkou informací nebo imaginací. V jistém úhlu pohledu proto představovaly knihovny jádro šlechtických sídel. Také tzv. sovinecká knihovna se na výstavě představí v mnohotvarosti své fyzické i obsahové podoby, jako studnice vědění i pobavení. Ukáže, že je bohatým souborem nejen samoúčelné sběratelské vášně, ale především vážného zájmu o svůj obsah. Souborem umožňujícím si představit charaktery osob, které se na jejím utváření podílely.


Soubory ke stažení