Řemeslný jarmark

Řemeslný jarmark

Řemeslný jarmark na hradě Sovinci s doprovodným programen na 5. nádvoří. Těšit se můžete na středoveký soustruh na dřevo, katovnu, krejčího, kuchyň, košíkáře, sváčkaře, mincaře, karetkování. provaznictví a další. Pro zájemce budou i noční prohlídky.