Přednáška pro veřejnost

Beseda s názvem „Střelecké terče ve sbírkách Muzea v Bruntále“ přiblíží posluchačům střelecký spolek v Bruntále – jeho historii, osobnosti a krále střelců v letech 1739 – 1945. Činnost spolku je možno popsat na základě dochovaných spolkových předmětů. V první řadě je to významný soubor 24 malovaných dřevěných střeleckých terčů, ale také pušky terčovnice nebo střelecká vyznamenání a dekorace. Spolek i jeho členové byli významně spjati s dějinami města. Posluchači se budou moci seznámit s jejich osudy.


Soubory ke stažení