Konzervační techniky – Dřevo

Konzervátorka Muzea v Bruntále Mgr. Monika Balarinová seznámí účastníky přednášky s konzervačními technikami používanými při konzervování dřevěcných exponátů.