Ke kupci pro pohádku

Ke kupci pro pohádku

Přednáška v rámci Muzea pro seniory. Mgr. Igor Hornišer provede aktuální výstavou „Ke kupci pro pohádku“, která představuje jeden z jevů obchodního a reklamního světa meziválečného období – reklamní pohádku.