Jak vznikají dějiny

Život a etiketa při námluvách na gotickém hradě. Loupeživí rytíři dobývají pevný hrad. Nelítostné souboje různými typy zbraní.