Jak vznikají dějiny

Život a etiketa na gotickém hradě. Rytíři pěti knížectví dobývají pevný hrad. Nelítostné souboje různými typy zbraní.