Invazivní živočichové

Přednáška Ing. Ivety Svobodové o nepůvodních invazních druzích živočichů žijících v našich lesích.