Zveme vás na velikonoční jarmark

V sobotu 9. dubna 2022 proběhne tradiční velikonoční jarmark na zámku Bruntál. Těšit se můžete na prodej velikonočních výrobků, hudební vystoupení i na tvořivé dílničky. 

Zveme vás na velikonoční jarmark

V sobotu 9. dubna 2022 se od 9 hodin setkáme u příležitosti tradičního velikonočního jarmarku na zámku Bruntál. Těšit se můžete na prodej velikonočního zboží i tvořivé dílničky pod vedením SVČ Bruntál. Vystoupí žáci bruntálských škol, ZUŠ Bruntál a dílny Polárka. V rámci jarmarku bude možné prohlédnout si nejen aktuální expozice, ale také návrhy plakátů na velikonoční jarmark od studentů 2. a 3. ročníků oboru informační technologie z SPŠaOA Bruntál. Těšíme se na vaši účast!