V srpnu se veřejnost dozví první zajímavosti o zlatém předmětu

Od podzimu roku 2022 má Muzeum v Bruntále ve své sbírce významný zlatý předmět nalezený na Opavsku. Nález předmětu vzbudil zájem veřejnosti i médií. Od té chvíle spojilo muzeum své síly s Archeologickým ústavem AV ČR, Brno a společně pracují na komplexní dokumentaci a odborném zpracování nálezu. První výsledky budou prezentovány na mezinárodní konferenci ve Vídni a na regionální konferenci v Opavě a následně v prostorách Muzea v Bruntále i v Archeologickém ústavu v Brně.  

V srpnu se veřejnost dozví první zajímavosti o zlatém předmětu

„Jsme poctěni, že máme takto cenný předmět ve svých sbírkách, zároveň je to ale pro nás i velký závazek,“ okomentovala situaci ředitelka Muzea v Bruntále Ema Havelková. „Aktuálně bádání postupuje a vypadá to, že vše může mít i mezinárodní přesah,“ dodala ředitelka.  

„S Muzeem v Bruntále spolupracujeme hned od samého začátku, kdy obdrželo zlatý předmět a od jara 2023 v rámci společného projektu regionální spolupráce ústavů Akademie věd ČR a krajů provádíme komplexní analýzy zaměřené na poznání technologických a kulturních aspektů tohoto mimořádného nálezu“,
vyjádřil se ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Brno, Balász Komoróczy. Všechny nové poznatky budou odborné veřejnosti následně představeny ve Vídni, kde 20. srpna probíhá mezinárodní konference „The Gold Treasure of Ebreichsdorf – Prehistoric Gold Finds in the 2nd and 1st Millennium BC in Europe“. Následně budou informace předneseny i před odbornou veřejností v České republice, a to konkrétně v Opavě od 26. do 27. září na konferenci „120 let nejen muzejní archeologie v českém Slezsku na téma Archeologické bádání v českém Slezsku – minulost, současnost a budoucnost“.  

„O výsledky bádání nebudou ochuzeni ani návštěvníci našeho muzea a Archeologického ústavu, protože už letos na podzim proběhne v obou institucích představení zlatého nálezu a výsledků bezmála roční výzkumné činnosti,“ dodala ředitelka Muzea v Bruntále.