Opustil nás významný kronikář a příznivec historie

Opustil nás pan Josef Cepek. Dlouholetý kronikář Bruntálu a především příznivce dávné i nedávné historie našeho města.

Opustil nás významný kronikář a příznivec historie

Dnes jsme se dozvěděli velice smutnou zprávu a to, že nás v pondělí 11. dubna 2022 navždy opustil pan Josef Cepek (1936-2022). Odešel dlouholetý kronikář Bruntálu a především příznivec dávné i nedávné historie našeho města.
Dějiny města Bruntál byly nejen jeho koníčkem, ale také objektem jeho badatelského úsilí. Přestože nebyl Josef Cepek profesionálním historikem, je bruntálské veřejnosti znám jako autor několika kratších či delších historických studií. Z mnoha uveďme například publikaci „Bruntál 1213“ nebo trilogii „Bruntál – městem a historií“. V letech 1996-2008 jsme se s panem Cepkem potkávali jako s kolegou v našem muzeu a mnozí návštěvníci bruntálského zámku si v těchto letech mohli vyslechnout jeho nezaměnitelný výklad. Svými články přispíval Josef Cepek také do našeho periodika - Sborníku bruntálského muzea.
Čest Vaší památce. Nezapomeneme ...