Nová výstava představí působení řádu německých rytířů na Bruntálsku

V sobotu 13. dubna 2024 proběhne na zámku Bruntál slavnostní vernisáž výstavy Ve znamení černého kříže. Dlouho očekávaná výstava návštěvníkům představí významné působení řádu německých rytířů na Bruntálsku a připomene výročí 400 let od úmrtí velmistra řádu německých rytířů Karla von Österreich.

Nová výstava představí působení řádu německých rytířů na Bruntálsku

„Díky této bezesporu zajímavé výstavě představíme významné působení řádu německých rytířů na Bruntálsku. Započalo před více než čtyřmi sty lety, přesně v roce 1621, kdy sem řád přivedl velmistr Karl von Österreich. Výstava poodhalí nejen život a činnost této pozoruhodné osobnosti, ale i úsilí, které řád vynakládal na rozvoj zdejšího regionu,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

„S řádem německých rytířů je neodmyslitelně spjat právě zámek Bruntál, ale návštěvníkům představíme jeho širší působení, nejen na zámku,“ upřesňuje ředitelka Muzea v Bruntále Ema Havelková. Řád tak bude představen jako ekonomický, duchovní a kulturní hybatel i jako šlechtická instituce spravující panství. „Návštěvníkům přiblížíme, že členové řádu byli nejen dobří ekonomové a podnikatelé, ale ovlivňovali i vzhled krajiny, podobu vzdělávání a v neposlední řadě i zdravotnictví a lázeňství,“ říká Ema Havelková.

„Velice si vážíme toho, že nám přípravu a realizaci takto významné výstavy zafinancoval Moravskoslezský kraj a my tak budeme moci návštěvníkům důstojně představit tuto výjimečnou instituci,“ sděluje ředitelka Muzea v Bruntále. Náklady na výstavu dosáhly 2 mil. Kč, nejdražší samostatnou položkou byla výroba digitální interaktivní mapy, která na reliéfu krajiny znázorní působení řádu v různých odvětvích.

Díky přispění Ministerstva kultury České republiky vydalo Muzeum v Bruntále i stejnojmenný katalog
k výstavě. Ten návštěvníci obdrží zdarma na slavnostní vernisáži. Výstavu pak bude možné navštívit od 14. dubna do 31. října v běžné otevírací době zámku Bruntál.


Soubory ke stažení