Vybrané akce v našich objektech

Sokolnické slavnosti

Vítání jara se sokolníky na hradě Sovinci.

Pálení čarodějnic

Ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Karlovice připravujeme druhý ročník pálení čarodějnic na kosárně v Karlovicích.

Slučujeme poslání regionálního muzea a správy objektů

Muzeum v Bruntále je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje slučující významné nemovité kulturní památky severní Moravy – zámek Bruntál, hrad Sovinec a kosárnu v Karlovicích ve Slezsku.

Foto: Zámek Bruntál hlavní vchod a jídelní sál, 2019