Vybrané akce v našich objektech

Modrá je dobrá

Výstava modrotiskových forem ze Sbírky Muzea v Bruntále

Slavnosti pánů ze Sovince

Víkend zaměřený na období gotiky a rané renesance. 

Hurá na prázdniny

Akce pro všechny děti, které se již těší na prázdniny.

Slučujeme poslání regionálního muzea a správy objektů

Muzeum v Bruntále je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje slučující významné nemovité kulturní památky severní Moravy – zámek Bruntál, hrad Sovinec a kosárnu v Karlovicích ve Slezsku.

Foto: Zámek Bruntál hlavní vchod a jídelní sál, 2019