Vybrané akce v našich objektech

Velikonoční jarmark na zámku Bruntál

Tradiční velikonoční jarmark na zámku Bruntál. Těšit se můžete na stánkový prodej, kulturní program i tvořivé dílničky.

První salva

Víkend plný netradičních prohlídek.

Velikonoce na Sovinci

Oslava svátků jara na hradě Sovinci.

Slučujeme poslání regionálního muzea a správy objektů

Muzeum v Bruntále je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje slučující významné nemovité kulturní památky severní Moravy – zámek Bruntál, hrad Sovinec a kosárnu v Karlovicích ve Slezsku.

Foto: Zámek Bruntál hlavní vchod a jídelní sál, 2019