Na základě dohody s Městem Bruntál jsou uskutečňovány svatební obřady ve vybraných prostorách zámku. Pro konání svatebních obřadů jsou v jednotlivých letech vyhrazeny pevné termíny.

Termíny svatebních obřadů na zámku v Bruntále v roce 2024:

 • 20. 4. 2024
 • 18. 5. 2024
 • 22. 6. 2024
 • 27. 7. 2024
 • 24. 8. 2024
 • 21. 9. 2024
 • 5. 10. 2024

Po dohodě mohou být realizovány svatební obřady i mimo výše uvedené termíny.

Svatby se běžně konají v prostorách Audienčního sálu, zámeckého parku a sala terreny, příp. nádvoří, přičemž v případě nepříznivého počasí lze v měsících červnu – září uskutečnit obřad v zámecké kapli. V tomto případě bude doplatek za svatební obřad doúčtován svatebčanům přímo na místě.

 

Ceník svatebních obřadů na zámku v Bruntále v roce 2024:

 • 6.000,- Kč mimořádný termín
 • 4.000,- Kč v Audienčním sále
 • 3.000,- Kč v/na Sala terreně
 • 2.000,- Kč v zámecké kapli
 • 3.000,- Kč v zámeckém parku
 • 2.000,- Kč na nádvoří

   

Poplatek za svatební obřad je splatný předem v pokladně zámku.

Více informací na telefonním čísle 554 717 947 nebo 554 717 949.

Informace a podmínky pro uskutečnění svateb