Dnešní podoba Zámku Bruntál je výsledkem pět století probíhajícího historického a stavebního vývoje. Původní pozdněgotický hrad u městských hradeb byla koncem 16. století Bruntálskými z Vrbna přestavěn v renesanční zámek originálního půdorysu tvaru kruhové výseče s patrovými arkádami na nádvoří a hodinovou věží. Za Řádu německých rytířů byl v letech 1766–1771 zámek upraven do dnešní barokní podoby architektem F. A. Neumannem. V 19. a počátkem 20. století byl dále upravován. Nejhodnotnější interiéry zámku jsou zpřístupněny veřejnosti. Zámeckou expozici tvoří kaple v přízemí a sály 1. patra zámku, z nichž některé jsou zdobené rokokovými nástěnnými malbami mimořádné kulturní hodnoty a vybavené původním mobiliářem z 18. až počátku 20. století. Pozoruhodná je obrazová sbírka, obsahující díla italských, holandských, vlámských a německých mistrů 16.– 18. století.  Významnou historickou hodnotu má i rozsáhlá zámecká  knihovna.

V sálech nejstarší části zámku v tzv. Starém paláci z počátku 16. století jsou zpřístupněny dvě stálé muzejní expozice: Příroda Bruntálska a Řemeslo má zlaté dno - řemesla a živnosti bruntálského regionu.
Další původně hospodářské prostory (kuchyň, komory, sklady, konírna) v přízemí zámku jsou využívány jako výstavní sály, kde jsou instalovány krátkodobé výstavy z vlastních sbírek muzea i sbírek jiných subjektů.

Zámek obklopuje rozsáhlý park. Jeho vznik je datován do 16. století. V polovině 17. století založil Řád německých rytířů pravidelnou zahradu. Významné zásahy byly provedeny za velmistra Řádu arcivévody Evžena Habsburského po roce 1894 podle návrhů Georga Hauberrissera. Barokní úprava se zachovala u průčelí zámku, ostatní plocha je ponechána jako přírodně krajinářský park. V parku se nachází zbytky bývalých městských hradeb, přízemní sala terrena z počátku 20. století, bašta a 11 plastik, většinou pískovcových soch z přelomu 18. a 19. století. Park se rozléhá na ploše 2,5 ha.

Zámecký park i zámecké expozice jsou v současné době využívány ke konání koncertů, divadelních představení, svatebních obřadů a jiných kulturních a společenských počinů. Zámek je sídlem Muzea v Bruntále, které zde má odborná pracoviště i veřejnou muzejní knihovnu.