Vyšel nový Sborník bruntálského muzea

Před pár dny dorazil z tiskárny nový Sborník bruntálského muzea. K dostání je na zámku Bruntál.

Vyšel nový Sborník bruntálského muzea

Před pár dny k nám z tiskárny dorazil nový Sborník bruntálského muzea. Aktuální vydávání vás bezpochyby zaujme novou grafickou podobou. Dočtete se v něm například o bruntálských zajatcích a padlých Velké války na stránkách místních novin, o železobetonových mostech v Bruntále a Nových Heřminovech a o dalších zajímavých informacích. K zakoupení je na zámku Bruntál

Sborníky vydává muzeum od roku 1998 a publikují v něm nejen sami zaměstnanci, ale i externí odborníci. Dozvíte se v nich nejrůznější fakta a zajímavosti z oblasti dějin umění, historie, muzejnictví, památkové péče, přírodních věd a ze spousty dalších oblastí.