Velikonoční jarmark

Na této tradiční akci je jako obvykle připraven prodej nejen velikonočního zboží, ale také výtvarné dílničky pod vedením SVČ Bruntál a netradiční prohlídky zámecké expozice. Dále bude otevřena výstava "Ke kupci pro pohádku" v malé výstavní síni,  výstava "Modrá je dobrá" v zámecké kapli a expozice "Řemeslo má zlaté dno". Také bude ve sklepení ke zhlédnutí výstava návrhů plakátů k velikonočnímu jarmarku, která je pořádána ve spolupráci se SPŠaOA Bruntál, které vytvořili žáci 2. a 3. ročníku, obor informační technologie. Na nádvoří dopoledne bude vystoupení bruntálských škol, ZUŠ Bruntál a dílny Polárka. 


Soubory ke stažení