Výzva o spolupráci

Máte doma historické fotografie, pohlednice či jiné předměty spjaté s obcí Horní Životice? Pomozte nám, prosím, vytvořit připravovanou publikaci k 760. výročí založení obce.

Výzva o spolupráci

V roce 2025 uplyne 760 let od založení vaší obce. Při této příležitosti připravuje Muzeum v Bruntále ve spolupráci s Obecním úřadem Horní Životice knihu, která připomene tuto významnou událost. Aby se podařilo vytvořit skutečně poutavou publikaci, obracíme se na vás s žádostí o spolupráci. V případě, že se domníváte, že předměty ve vašem vlastnictví by mohly být použity jako ilustrační materiál k připravovanému textu, byli bychom vděčni za jejich zapůjčení. Vhodné by byly trojrozměrné předměty s vazbou na obec, starší pohlednice nebo fotografie, doklady a podobně. V případě, že byste nám předměty byli ochotni zapůjčit, ozvěte se prosím na telefonní číslo Muzea v Bruntále 554 717 947 (Mgr. Igor Hornišer), nebo mailovou adresu i.horniser@mubr.cz.