Aktuální informace v souvislosti s COVID-19

Návštěva našich objektů a výstav je možná pouze v případě, že nevykazujete klinické příznaky onemocnění COVID-19 a současně splňujete jednu z následujících podmínek (s výjimkou dětí do 12 let věku):

a) byl/a jste očkován/a proti onemocnění COVID-19 a můžete doložit, že od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo

b) prodělal/a jste laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u Vás doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Aktuální informace v souvislosti s COVID-19