Nabídka / Svatební obřady - Muzeum v Bruntále - zámek Bruntál, kosárna Karlovice, hrad Sovinec

Nabídka / Svatební obřady

Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace umožňuje v objektech ve své správě - zámek Bruntál a hrad Sovinec, konání svatebních obřadů.

Zámek Bruntál

Na základě dohody s Městem Bruntál jsou uskutečňovány svatební obřady ve vybraných prostorách zámku Bruntál. Pro konání svatebních obřadů jsou v  jednotlivých letech vyhrazeny pevné termíny.

Termíny svatebních obřadů na zámku v Bruntále 2017:

Audienční sál: 25. února
25. března
29. dubna
13. května a 27. května
10. června a 24. června
29. července
19. srpna
2. září
14. října
11. listopadu

Po dohodě mohou být realizovány svatební obřady mimo výše uvedené termíny v prostorách zámeckého parku, přičemž v případě nepříznivého počasí lze v měsících červnu - září uskutečnit obřad v zámecké kapli. V tomto případě bude doplatek za svatební obřad doúčtován svatebčanům přímo na místě.

Poplatek za konání svatebního obřadu je stanoven cenovým výměrem ve výši:
3000,- Kč pro svatby v Audienčním sále
1500,- Kč pro svatby v zámecké kapli nebo nádvoří
1000,- Kč za obřad v zámeckém parku

Poplatek za svatební obřad je splatný předem v pokladně muzea.

Více informací na telefonním čísle 554 717 947 nebo 554 717 949.

Zámek Bruntál
Audienční sál
Zámecká kaple

Hrad Sovinec

Svatební obřady je možné pořádat na hradě Sovinci v termínech po domluvě se správcem hradu. Poplatek je stanoven cenovým výměrem ve výši 4000,- Kč.

Více informací na telefonním čísle 554 295 113.

Hrad Sovinec