Knihovna / O Knihovně - Muzeum v Bruntále - zámek Bruntál, kosárna Karlovice, hrad Sovinec

Knihovna / O knihovně

Knihovna Muzea v Bruntále je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem. Od roku 2002 je zapsána v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR.

Historie muzejní knihovny jako odborného pracoviště sahá do poloviny 70. let minulého století. V tomto období byla zavedena evidence knih v přírůstkovém seznamu. Do této doby žádná evidence neexistuje. Až do devadesátých let sloužila knihovna pouze pracovníkům tehdejšího Okresního vlastivědného ústavu. Od roku 1992 poskytuje služby uživatelům z řad široké veřejnost.

Knihovna byla a je budována jako odborná, protože mnohé z titulů nejsou dostupné v ostatních veřejných knihovnách.